LOCATIE
STROOMVERBRUIK
OMVANG
OPSTELLING
ZONNEPANELEN
SUBMIT

Waar wordt het systeem geïnstalleerd?

Wil je zonnepanelen plaatsen op een schuin dak, plat dak of in een veld?SCHUIN DAK


PLAT DAK


VELDGeef de locatie aan door uw adres in te voeren of door op de kaart te klikken. De locatie moet binnen Nederland zijn. Voor de prestatieberekeningen wordt gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het dichtstbijzijnde weerstation.Hoeveel zonnepanelen heeft u nodig?

We schatten dit aantal in op basis van uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik. Als u uw elektriciteitsverbruik niet kent, selecteer dan 'Ik weet het niet' en ga door naar de volgende stap.

Wat is uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik?


kWh/jaar

Optioneel: welk percentage van uw elektriciteitsverbruik wilt u laten voorzien door het PV-systeem? *% van het verbruik*Disclaimer:
Deze rekentool kan in principe alleen worden gebruikt in het geval van een op het net aangesloten PV-systeem. Dit betekent dat een waarde van 100% niet automatisch betekent dat u 'off-grid' kunt zijn. Een off-grid PV-systeemontwerp is een complex vraagstuk. Echter, het totaal aantal benodigde zonnepanelen zoals berekend op basis van het jaarlijkse elektriciteitsgebruik zal een goede inschatting zijn voor het minimaal aantal zonnepanelen dat u nodig heeft voor een off-grid PV-systeem.

Hoe wilt u de grootte van het systeem vastleggen?

Vaak wordt de grootte van het PV systeem berekend aan de hand van het aantal zonnepanelen dat in de beschikbare ruimte past. Echter, in deze tool kan de systeemgrootte op meerdere manieren worden bepaald.
De grootte van een PV-systeem bepaalt voor een belangrijk deel hoeveel energie er door het systeem kan worden geproduceerd.Geef aan hoe u de omvang van het systeem wilt beperken. Op basis van deze invoer wordt het aantal zonnepanelen berekend, dat vervolgens wordt gebruikt voor de prestatie- en economische berekeningen.


Hoe wilt u de zonnepanelen plaatsen?

Een dak op het zuiden is het meest optimaal. Ook een anders georiënteerd dak is geschikt, hoewel de elektriciteitsproductie lager zal zijn. De hellingshoek van het dak bepaalt de helling van de zonnepanelen. Een optimale waarde is doorgaans 35 graden, maar dit is afhankelijk van de oriëntatie van het dak. Op een plat dak zijn er vele manieren om de zonnepanelen te plaatsen. De hellingshoek is de hoek tussen het oppervlak van het zonnepaneel en het aardoppervlak. De azimut van een paneel is de richting waarnaar het frontoppervlak van het paneel wijst, gemeten in graden ten opzichte van het noorden. In een veld zijn er vele manieren om de zonnepanelen te plaatsen. De hellingshoek is de hoek tussen het oppervlak van het zonnepaneel en het aardoppervlak. De azimut van een paneel is de richting waarnaar het frontoppervlak van het paneel zich wijst, gemeten in graden ten opzichte van het noorden.

Dakhelling (tilt)Hellingshoek (tilt)Hellingshoek (tilt)
[°]

Dakoriëntatie (azimuth)Paneel AzimuthPaneel Azimuth
[°]OPTIONEEL

Side A = m
Side B = m

Rijafstand R

m
Selecteer deze optie alleen als de ruimte geen beperkende factor is. Deze optie berekent de rijafstand op basis van de eis dat er geen schaduwverlies optreedt op de kortste dag van het jaar. Geef een exacte waarde op voor de gewenste rijafstand. Een vrij algemene waarde voor Nederland is 0,7m. In het geval van een Oost-West opstelling wordt geadviseerd om een rijafstand van 0m te gebruiken.

Welk type zonnepanelen wilt u gebruiken?

Op dit moment zijn er twee gangbare typen zonnepanelen op de commerciële markt: kristallijne siliciumpanelen en dunne-film panelen. De verdeling is gebaseerd op de materiaaleigenschappen van de halfgeleider waaruit een zonnepaneel bestaat.


Hoge efficienctie

Goedkoopste optie

Geschikt voor grote oppervlakten

Technologie
Nominaal vermogen
Efficientie (STC)
Oppervlakte


1. LOCATIE

2. STROOMVERBRUIK

3. OMVANG

4. OPSTELLING


5. ZONNEPANELEN


PV SYSTEEM OP SCHUIN DAK
Berekenen...